22.Юни.2024


Телевизия Трявна
Адрес: ул.Любен Каравелов 7
5350 Трявна
Тел.:(0677) 6-68-57
    0887 420 015
    0887 420 091
USD 1USD - BGN
USD 1GBP - BGN
USD 1GBP - BGN
Реклама

ИНТЕРНЕТ МРЕЖА -> Информация

TNS предоставя на клиента достъп до глобалния Интернет. Услугата предоставя най-пряка свързаност и гарантирани, симетрични скорости и е насочена към клиенти, които се нуждаят от надеждност и непрекъсваемост на Интернет услугата, която е критична за техния бизнес. TNS предоставя тази услуга чрез своята мрежа за пренос на Интернет трафик. С цел подобряване на качеството на услугите, TNS постоянно обновява обурудване то си. Вътре в мрежата на TNS услугата е защитена като се маршрутизира през две или повече паралелни трасета във всяко едно направление.

Предимства:

  • Напълно гарантиран капацитет;
  • Симетричност - еднакво висока скорост на входящ и изходящ трафик;
  • Високоскоростна, сигурна и надеждна услуга;
  • Използване на оптична преносна среда за осигуряване на максимално качество;
  • Връзка към два независими рутера за международното и два за българското Интернет пространство, с цел 100% гарантиране на услугата;
  • Проактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен екип на TNS;
  • Технически параметри и поддръжка;
  • Уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение на мрежата на TNS (TNS Online Monitoring System);
  • Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им;
  • Регистрация на действията предприети за разрешаването на проблема и своевременно известяване на клиентите за статуса на разрешавания проблем;


Технически изисквания към интерфейсите за свързване на крайните устройства

ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ 
 


©2017 TNS Всички права запазени
web-design
longgo.eu