15.Юли.2024


Телевизия Трявна
Адрес: ул.Любен Каравелов 7
5350 Трявна
Тел.:(0677) 6-68-57
    0887 420 015
    0887 420 091
USD 1USD - BGN
USD 1GBP - BGN
USD 1GBP - BGN
Реклама


Проекти -> Тръжна документация МИГПровеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

1. Обособена позиция 1: Хардуерна система за разпространение на широколентов интернет и IPTV телевизия -1бр.

2. Обособена позиция 2: Софтуерна система за разпространение на широколентов интернет и IPTV телевизия -1бр.

Документи:

1.ПУБЛИЧНА ПОКАНА
2.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
3.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
4.ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
5.ОФЕРТА
6.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
7.СПИСЪК ПОДОБНИ ДОГОВОРИ
 


©2017 TNS Всички права запазени
web-design
longgo.eu