27.Май.2024


Телевизия Трявна
Адрес: ул.Любен Каравелов 7
5350 Трявна
Тел.:(0677) 6-68-57
    0887 420 015
    0887 420 091
USD 1USD - BGN
USD 1GBP - BGN
USD 1GBP - BGN
Реклама


Проекти -> Тръжна документацияПровеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по следните обособени позиции:

1. Хардуерна конфигурация - 1 бр.
2. Интегрирана софтуерна система за управление на телекомуникационни бизнес процеси - 1 бр.


Документи:

1.ОБРАЗЕЦ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
2.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
3.ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4 ОФЕРТА ПМС №160
4.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР Su-01
5.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР Su-02
6.ОБРАЗЕЦ НА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ ОТ ПМС №160
7.ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ОТ ПМС №160
8.СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА НА КАНДИДАТА
9.СПИСЪК ПОДОБНИ ДОГОВОРИ
 


©2017 TNS Всички права запазени
web-design
longgo.eu