15.Юли.2024


Телевизия Трявна
Адрес: ул.Любен Каравелов 7
5350 Трявна
Тел.:(0677) 6-68-57
    0887 420 015
    0887 420 091
USD 1USD - BGN
USD 1GBP - BGN
USD 1GBP - BGN
Реклама

ИНТЕРНЕТ МРЕЖА -> Услуги

Кабелният Интернет предлага 24 часов достъп, като отпада необходимоста от телефонна линия и модем. Предоставяме услуги за Оптична Интернет свързаност/ достъп/, както и услуги, работещи в Интернет среда /VPN - virtual private networks и др./, предлагаме конкурентни телекомуникационни решения , създаваме Интернет съдържание с разнообразни приложения. Възможността да реализираме нестандартни, но адекватни и гъвкави решения е една от най-силните ни страни.
Стремежът ни е всеки един потенциален клиент да намери най-подходящата за него услуга или комбинация от услуги.Гамата от услуги на TNS е насочена към няколко целеви групи:
 • големи корпоративни клиенти;
 • средни и малки фирми и организации;
 • интернет клубове;
 • домашни, единични потребители ;

Често фирми се нуждаят от нещо повече от просто компютри, навързани в мрежа. В такива случаи правим неща, специализирани според нуждите на фирмата.

 • закупуване, инсталиране, свързване, настройване на компютри
 • прокарване на кабели за връзка между компютрите
 • инсталиране на периферни устройства и свързването им
 • инсталиране и конфигуриране на мрежово обурудване
 • Изграждане на Безжични WiFi мрежи
 • Гаранционна и извън гаранционна поддръжка


Стремежът ни е всеки един потенциален клиент да намери най-подходящата за него услуга или комбинация от услуги.

Като ставате клиент на TNS. Вие получавате:
 • качествен 24 часов ОТИЧЕН достъп до Интернет
 • доставка и монтаж на мрежово убурудване
 • настройка на системата
 • безплатен трафик по локалната мрежа
 • ежедневна справка за ползвания от Вас трафик
Предлагаме и следните услуги:
 • статичен действителен IP адрес
 • неограниче интернет достъп със скорост на Download 20Мbps
 • неограниче интернет достъп със скорост на Download 40Мbps
Ние работим постоянно за максималното постигане на тази цел, като генерираме и/или анализираме нови идеи и възможности, усъвършенстваме съществуващите услуги, като единственият критерий за успеха ни сте Вие - нашите клиенти. При свързването си към нашата мрежа клиентите ни получават и редица безплатни услуги , радио и видеоканали предавани по мрежата , VOIP и др.
 


©2017 TNS Всички права запазени
web-design
longgo.eu