15.Юли.2024


Телевизия Трявна
Адрес: ул.Любен Каравелов 7
5350 Трявна
Тел.:(0677) 6-68-57
    0887 420 015
    0887 420 091
USD 1USD - BGN
USD 1GBP - BGN
USD 1GBP - BGN
Реклама

ИНТЕРНЕТ МРЕЖА -> Въпроси и отговориНай-често задавани въпроси
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1) Имате локална мрежа (LAN), но нямате Интернет.

2) Не успявате да закачите интернет (VPN) връзката.

3) Имате Интернет, но нямате локална мрежа (LAN).

4) Нямате Интернет и локална мрежа (LAN).

5) Проблеми с вируси и xaкepcки атаки.

6) Проблеми с рекламен и шпионски софтуер.

7) Възможни изписвани съобщения и грешки.

8) Често задавани въпроси.


Имате локална мрежа (LAN), но нямате Интернет


Решение :Имате лoкaлнa мрежа (LAN), но нямате Интернет.Успявате да закачите интернет връзката, но не можете да зареждате страници или да теглите файлове. Възможните причини са следните:

 • Проблема се е появил веднага след подновяване на месечния Ви абонамент (Решение - свържете се с офиса на фирмата)

 • След преинсталация или пренастройка на системата Ви, са въведени грешно DNS сървърите (Решение - проверете настройките за Windows 98 виж Част I T.1 стъпка 3; за Windows 2000/XP/2003 виж Част I Т.З стъпка 3)

 • Инсталирали сте или сте пренастройвали защитен софтуер тип Firewall (защитна стена), който не е конфигуриран правилно (Решение - изключете го или го деинсталирайте).

 • Вашия интернет браузер не функционира коректно (Internet Explorer) (Решение - инсталирайте си нова версия на (IE) или нов такъв (Opera, Netscape, Mozilla))

 • Имате вирус, които пречи на нормалната работа на Вашата операционна система (Решение - Сканирайте компютъра с подходящ и обновен антивирусен софтуер и се свържете със специализиран сервиз)Не успявате да закачите интернет (VPN) връзката. 


Възможните причини са следните:

 • DNS преобразуването ви в Windows XP работи, но въпреки това не може да преобразува името на VPN сървъра в IP адрес. Проблемът се решава като вместо име на VPN сървър в Internet връзката, примерно nas1-5.tns-tryavna.net, се напише IP адресът му: 10.0.0.1

 • Изтекла дата. Всеки потребител има граници на отчетния си период, примерно от 10.04.2005 до 10.05.2005, в които е валиден неговия абонаментен план. След изтичането на периода абоната автоматично преминава в следващ отчетен период за които той трябва да заплати новия избран от него абонамент. При положение, че абоната не е заявил кредит, неговият достъп автоматично се прекратява.

 • Възможно е при евентуално преинсталиране на операционната система и/или при ново въвеждане на настройки да е допусната грешка (Решение - виж Част I).

 • Възможно е към момента в които се опитвате да влезете в Интернет, да се извършват структурни промени в мрежата с цел повишаване качеството на предлаганите услуги. В този случай достъпът Ви ще се разреши автоматично във възможно най-кратък cpoк. (Решение - изчакайте няколко минути и опитайте отново да се свържете с интернет. Акo проблема все още съществува се свържете с офиса на фирмата ).

 • Имате пусната програма от типа firewall (защитна стена, служеща за спиране на xaкepcки aтaки, получаването на спам, защита на e-mail и дp.), която е конфигурирана неправилно (Решение - При това положение би било добре първоначално да я спрете и да прочетете упътванията към нея преди да подновите използването и).

 • Компютърът Ви да е заразен с вирус и/или рекламен софтуер.
   

В тези случаи недобронамерения софтуер променя вашите VPN настройки. Основните признаци пo които можете да установите това са:

 • Връзката постоянно се опитва да се закачи без Ваша намеса;

 • Отварят се множество прозорци без Вие да сте ги извиквали;

 • Забелязвате нови програми, които Вие не сте инсталирали;

(Решение - проверете компютъра за вируси и рекламен софтуер с програмите посочени в Част II Т.4. След като завършите със сканирането проверете настройките на вашата (VPN) интернет връзка (Виж Част I Стъпка 3). Обърнете особено внимание на "Host name or IP address" (име на хост или IP адрес) и го сравнете със зададеното в Приложение 1.)

 • За потребителите с Windows 98 се появява подобен проблем и aкo се въведат настройките за локалната мрежа и в интернет протокола на VPN връзката. (Решение - проверете дали IP адреса е въведен само и единствено в един протокол и aкo го има въведен във втори да се изтрие)


Имате Интернет, но нямате локална мрежа (LAN)


Принципно този проблем е трудно определим, по простата причина, че не може да имате Интернет, aкo не работи Вашата локална мрежа. Казано накратко Вие се свързвате с Интернет, успявате да зареждате страници и като цяло всичко работи нормално. Възможни причини:

 • Възможна причина е инсталирането на програма от типа Firewall (защитна стена), която да е конфигурирана неправилно, в резултат на което да се спира достъпа до локалната мрежа. Много антивирусни програми, като Panda, Norton Antivirus, имат вграден такъв Firewall, който се стартира при инсталирането на програмата. (Решение - Желателно е преди да използвате такава програма, добре да се запознаете с нейното ръководство или да потърсите достатъчно компетентен специалист, който да реши проблема с използването й. Ако все пак не успеете да конфигурирате тази програма, пo-добре преустановете използването и).

 • Ресурса (компютъра), с който се опитвате да установите връзка, в момента е недостъпен или не поддържа вида на достъп, чрез който Вие се опитвате да влезете - установете предварително видът за достъп до даден компютър "\\10.Х.Х.Х" или "http://" и "ftp://" .

 • Нямате необходимото рутиране към избрания компютър или избрания компютър към Вас (Решение - виж Част I 7.5)Нямате Интернет и локална мрежа (LAN)


В този случай не можете да влизате в Интернет, не можете да теглите файлове и не можете да зареждате безплатните страници без да влизате в Интернет.
Възможни проблеми и решения:

 • Забранили сте си мрежовата карта (за потребители с операционна система Windows 2000/XP/2003). Това е най-често срещания проблем. Получава се по невнимание от страна на потребителите. Вместо да се разкачи интернет връзката се забранява мрежовата карта, тъй като иконките (две малки мониторчета) в десният долен ъгъл на екрана (непосредствено до часовника) са напълно еднакви за интернет и локалните връзки, с единствената разлика, че ако щракнете с десен бутон на мишката върху тях на VPN (интернет) връзката ще пише "Disconnect" (прекъсни,разкачи), а на LAN връзката "Disable"(забрани). (Решение - ако забележите, че тези мониторчета са изчезнали или имате подозрение , че вашият случай е такъв направете следното:
  виж Част I T.3 изпълнете „Стъпка 1", след което щракнете с десен бутон на мишката върху „Local Area connection" (виж Фиг. 3.3) и ако на менюто, което излиза най-отгоре, пише "Enable"(Разреши) щракнете там с левия бутон на мишката. (Това трябва да реши проблема.)

 • Възможно е при евентуално преинсталиране на операционната система и/или при ново въвеждане на настройки да е допусната грешка. Дали сте въвели всичко правилно можете да проверите в Част I.

 • Вашата мрежова карта не функционира правилно или не работи. Проблемът може да се появи при:


  • замяна на мрежовата карта (Решение - свържете се с офиса на фирмата за регистриране на новото мрежово устройство);

  • токов удар, причинен от гръмотевични бури, авария в ел. захранването или намеса на електротехник (Решение - Изключете захранването на компютъра от електрическата мрежа за около 30 секунди, след което отново възстановете подаването на ел. енергия);

  • липса на драйвери или неправилно инсталирани такива;

  • при поставяне на допълнително устройстово (напр. звукова карта).

В последните два случая можете да се консултирате с оторизиран сервиз (желателно е ако компютърът Ви е в гаранция), или човек достатъчно компетентен да разреши проблема Ви.

 • Имате пусната програма от типа firewall (защитна стена, служеща за спиране на хакерски атаки, получаването на спам, защита на e-mail и др.), която е конфигурирана неправилно (Решение - При това положение би било добре първоначално да я спрете и да прочетете упътванията към нея преди да подновите използването и).

 • В близост до Вас да се извършва включване на нов потребител, което да налага малки промени в мрежата. В този случай достъпът Ви ще се разреши автоматично във възможно най-кратък срок.

 • В резултат на възникнала авария или чрез злонамерени действия настоящата мрежа да е повредена, поради което да не функционира правилно. Ако имате основания да смятате, че случаят е такъв, моля свържете се възможно най-бързо със служителите на TNS нет.


Проблеми с вируси и xaкepcки атаки


В какво се състои като цяло проблемът?
- Вашият компютър/операционна система се държи неадекватно;
- предплатеният от Вас трафик се изчерпва пo-бързо от обичайното;
- компютърът Ви се рестартира безпричинно;
- компютърът Ви извършва операции, които не сте задали Възможни проблеми и решения:
В много от случаите причината е в компютърните вируси, червеи и троянски коне, които могат да попаднат при Вас посредством Интернет, локална мрежа (LAN), преносим носител на информация (CD или дискета) или недобронамерени потребители на мрежата. Наложително е при работа в Интернет, независимо в какво се състои тя, да имате инсталирана антивирусна програма, която да се актуализира от Интернет. Изчерпването на трафика може да се дължи и на това, че друг потребител на мрежата се опитва да използва Вашите данни.
Не давайте своите потребителско име (username) и парола (password) на други хора, приятели и съседи при никакви обстоятелства ! Не давайте права за достъп до Вашия компютър или отделни директории на други потребители (чрез опцията "Sharing" или "File and Print Sharing"). Това е добра предпоставка да Ви бъдат откраднати потребителското име и парола.
Aкo считате, че това е възможно, моля свържете се възможно най-бързо със служителите на Киви нет и поискайте смяна на паролата.
Само за последните месеци се появиха достатъчно нови и модифицирани вируси и червеи, разпространяващи се с голяма скорост. Последният от тях генерира ICMP трафик или така наречения "ping". В резултат на това Вашата система генерира ненужен и обременяващ обмен на данни. Този трансфер, появяващ се поради действието на вируса, се натрупва, в резултат на което изразходвате главоломно платеният от Вас трафик. Седмици по рано се появи и друг вирус, рестартиращ Вашия компютър (с инсталирани Windows 2000 или Windows XP) на вceки 60 секунди. Решението на проблемите е чрез регулярно обновяване на операционната Ви система (Windows), както и инсталиране на последните сервизни пакети SP1, SP2... и задължително обновяване на вирусните дефиниции на Вашата антивирусна програма.
С цел пo-голяма сигурност Ви препоръчваме да инсталирате на Вашия компютър антивирусна програма по Ваш избор, като задължително след инсталацията изтеглите от Интернет нейната последна актуализация, както и програмата. Можете да ползвате и Firewall програмата Zone-Alarm, която блокира достъпа до вашия компютър от външна страна. Можете да си свалите от адрес: http://www.zonelabs.com/store/content/ home.jsp.
Забележка: Внимателно прочетете упътването към програмата.
На следния адрес: http://www.pandasoftware.com/activescan/com/actives-can_principal.htm можете директно чрез Интернет да cкaниpaтe Вашия компютър за вируси.
Ето и линковете към страниците, на някои от производителите на антивирусен софтуер, от където можете да си изтеглите и техните продукти, както и да получите допълнителна информация за тях:
Norton Antlvirus - http://www.symantec.com/downloads
Panda - http://www.pandaso1tware.com/download
Kaspersky - http://www.kaspersky.com/downtoad.html
Esafe - http://www.esafe.com/support/default.asp?selectproduct=es
F-Prot - http://www.f-prot.com/download
Protector Plus - http://www.pspl.com/download/download.htm
RAV Antivirus - http://www.ravantlvirus.com
Dr. Web - http://drweb.ru/get

Проблеми с рекламен и шпионски софтуер


В какво се състои като цяло проблемът?
- Bpъзкaтa постоянно се опитва да се закачи без Ваша намеса;
- Отварят се множество прозорци без Вие да сте ги извиквали;
- Забелязвате нови програми, които Вие не сте инсталирали;
- Началната страница е променена на някоя с порнографско съдържание;
Като последствие се появява и проблем със самото закачане на интернет връзката. Тъй като този тип софтуер в повечето случаи мисли, че вашата VPN връзка е връзка през телефон и съответно заменя "Host name or IP address" (име на хост или IP адрес) с телефонен номер 0044......... или 0035.......... По този начин става невъзможна Вашата връзка към нашия сървър.
Можете да проверите верността на настройките на вашата VPN (интернет) връзка (виж Част I Hacтpoйки VPN Стъпка 3). Обърнете особено внимание на "Host name or IP address" (име на хост или IP адрес) и го сравнете със зададеното в Приложение 1.
Ето няколко полезни програми, които могат да Ви бъдат полезни в борбата с този тип софтуер:
Microsoft AntiSpyware - http://www.microsoft.com/athome/security/ spyware/software/default.mspx
Ad-Aware - http://www.lavasoftusa.com/software/adaware

Възможни изписвани съобщения и грешки.


При опит да влезете в Интернет, на дисплея Ви се изписва съобщение за грешки фиг.5.
фиг. 5   Възможни проблеми и решения:
678 ; 800 - Причината може да бъде в:
- неправилно въведени настройки;
- пуснат неправилно конфигуриран Firewall - защитна стена
- изчерпан трафик или изтекъл отчетен период
- проблем с вируси и/или рекламен софтуер
- изваден кабел от мрежовата карта или е софтуерно забранена
- прекъснат кабел или прекъснато ел. захранване.
Проверете настройките си ако сте правили промени в операционната система (повече информация може да намерите в: Част I (настройки)). Вижте дали кабелът не е изваден от мрежовата карта или не е прекъснат физически в частта, която е видима за Вас. В случай, че сте потребител, при който е поставено захранващо устройство, проверете дали е включено в ел. мрежата. Проверете конфигурацията на вашия Firewall или антивирусна програма, ако имате инсталирани такива. Повече информация има в Част II Т. 1.2 (проблеми).
691 - Причината може да бъде в:
- неправилно въведени потребителско име (user name) и/или парола (password);
- изтекла дата на отчетен период;
- изчерпан трафик.
Преди да повторите опита да влезете в Интернет, проверете дали правилно въвеждате данните си и дори ги въведете на ново ако те са запаметени и/или дали не е натиснат на клавиатурата бутона "Caps Lock" (индикатор за това е светодиод на клавиатурата, под който пише "Caps". Ако е включен – изключете го, чрез повторно натискане на бутона "Caps Lock"). Проверете дали не въвеждате потребителското си име и парола на кирилица - необходимо е да се въвеждат на латиница.
741 - При създаването на интернет връзката е пропуснато да се махне отметката "Require data encryption (Изисквай шифроване на данните)" Как да решим проблема е показано в Част I T.4.2 
Стъпки 1,2,3.
735 - Въведени са мрежовите настройки в интернет протокола на VPN (интернет) връзката. Изтрийте създадената връзка и създайте нова, като следвате точно инструкциите от Част I.
618 - Възможна причина е инсталирането на програма от типа Firewall (защитна стена), която да е конфигурирана неправилно, в резултат на което да се спира достъпа до локалната мрежа. Много антивирусни програми, като Panda, Norton Antivirus имат вграден такъв Firewall, който се стартира при инсталирането на програмата. Можете да го изключите или го конфигурирайте правилно.

Често задавани въпроси


Въпрос: Какво да правя ако не ми работи локалната мрежа и/или интернет връзката?
Отговор: Вижте Част II и установете какъв е проблемът и съответно вижте начините за отстраняването му. Ако не се справите се свържете с офиса на фирмата.
Въпрос: Какво да правя ако ми се налага да преинсталирам своята операционна система и как да си възстановя интернет настройките?
Отговор: Потърсете помощ от специалист. Ако сте уверен, че имате необходимите знания и възможности да се справите сами, можете да видите Вашите настройки в Приложение 1, а за да ги възстановите следвайте точно инструкциите от Част I.
Въпрос: Как да установя баланса по интернет сметката ми и как да видя датите на отчетния ми период?
Отговор: Закачете интернет връзката. В адресната лента на вашия браузер (Internet Explorer) изпишете следния адрес : https://195.138.157.2/cgi-bin/utm/aaa, въведете вашите потребителско име и парола и натиснете „Вход” > „Вход в потребителската част” , вижте сумата срещу „баланс” и съответно начало и край на отчетен период.
Въпрос: Как мога да си сменя паролата?
Отговор: Закачете интернет връзката. В адресната лента на вашия браузер (IE) изпишете следния адрес : https:// 195.138.157.2/cgi-bin/utm/aaa, въведете вашите потребителско име и парола и натиснете „Вход” > „Вход в потребителската част”, влезте в подменю „Настройки”, въведете потребителското си име в указаното за целта поле, въведете старата парола, в следващото поле отдолу въведете новата и накрая в последното поле я потвърдете като я изпишете наново. Aкo сте загубили старата парола , поставяне на нова може да се извърши и в офиса на фирмата срещу представяне на Лична Карта.
Въпрос: За какъв период от време е валиден интернет пакета (абонамента), който съм си закупил?
Отговор: Всички услуги са валидни в рамките на един отчетен период, тоест за един календарен месец (Пример: от 10.07.2005 до 10.08.2005). При закъснение от страна на клиента (без това да е заявено в офиса на фирмата), дните които са изминали от началото на новия отчетен период остават загубени, тоест неговата дата не се променя в зависимост от деня на плащане.
Въпрос: В какъв cpoк трябва да си заплащам интернет абонамента?
Отговор: Bсички услуги предлагани от фирмата са предплатени, тоест те се заплащат преди започване на следващ отчетен период. При желание на клиента да не ползва услугите за един или повече отчетни периода, той трябва да заяви това преди или на крайната дата от текущият му период, в противен случай се счита, че клиента не е спазил договорните отношения.
Въпрос: Aкo не желая да ползвам временно или постоянно предлаганите услуги?
Отговор: Временно спиране на услугите се извършва преди започване на нов отчетен период или на датата на започването му, по заявка от клиента в офиса на фирмата. Прекратяване на договора се извършва в офиса на фирмата , като клиента трябва да носи със себе си документ за самоличност и оригинала от договора.
Въпрос: Кaк мога да сменя абонаментния си план?
Отговор: Когато пожелаете да смените тарифния си план, се свързвате с офиса на фирмата, заявявате желания от Вас пакет, след което го заплащате на касата.

 


©2017 TNS Всички права запазени
web-design
longgo.eu